KOROZYON NEDİR?

Korozyon, metal malzemelerin çevreleri ile etkileşimleri sonucu oluşan bir aşınmadır.
Atmosferle, suyla ve toprakla temas halinde olan, araçlar, gemiler, köprüler, su tankları, enerji
nakil hatları, direkler, yer üstü ve yer altı boru hatları ve çeşitli makinalar paslanma etkisiyle
işlevini kaybederek, kullanılamaz hale gelmektedir. Metalin kanseri olan korozyon,
malzemenin işlenmesini zorlaştırmakta ve zamanla derinlere inerek metalin ömrünü
kısaltmaktadır.


Avrupa Korozyon Federasyonu’nun (EFC) 2016 verilerine göre iş kazalarının % 25’i
korozyon nedeniyle gerçekleşmektedir. Korozyon sonucu ortaya çıkan kayıplar ülkeler
bazında gayri safı milli hasılanın yaklaşık %4.5-%5’i kadardır. 2001 yılında ABD’de yapılan
çalışmada ülkenin toplum korozyon kaybı GSMH’nın % 6 olarak raporlanmıştır. 2017 yılında
ise ABD’de korozyonun neden olduğu ekonomik kayıp yaklaşık 280 milyar dolar olarak
raporlanmıştır. Ülkemizde ise 2014 yılı GSMH 1.749.782 milyar lira olduğu düşünüldüğünde
2014 yılında korozyon kaybı yaklaşık 108,5 milyar liradır.

Emek Harcanarak Yapılan Her İş Değerlidir…

Yarınlarımız için üretmeye devam ediyoruz.

İletişim